The Mill Day Nursery - Mold

Cyfeiriad:

Nercwys Road
Mold
Sir y Fflint
CH7 4ED

Rhif ffôn:

01352 759885

  • Math o wasanaeth: Gofal Dydd Llawn
  • Dyddiad cofrestru: 3 Mawrth 1992
  • Rhanbarth: Y Gogledd
  • Awdurdod lleol: Sir y Fflint

A ydych chi’n hapus â’r gwasanaeth gofal hwn?

Anfonwch eich sylwadau atom ni

Adroddiadau Arolygu

Y diweddaraf

Adroddiadau blaenorol

Gweld mwy

Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni Mynnwch widget AGGCC

The Mill Day Nursery - Mold

Llenwch y maes uchod.

Llenwch y maes uchod.

Diolch am eich sylwadau, rydym yn croesawu pob math o sylwadau.

Pryderon am ofal? Rhowch wybod os oes gennych unrhyw bryderon amdanom ni, am wasanaeth, neu am aelod o staff. Codi pryder